informatie en inspiratie
voor een beter leven
via een optimale prikkelbalans

voor mensen met autisme en een verstandelijke beperking,
hun ouders, begeleiders en leerkrachten