Thea heeft autisme en een matige verstandelijke beperking. Ze houdt van fietsen en is graag onder de mensen. Thea woont op een woonvoorziening. Ze zoekt continu prikkels op, geluidsprikkels en visuele prikkels. Maar Thea raakt ook snel overprikkeld. Het is niet altijd duidelijk wat ze nodig heeft om weer tot rust te komen, en dit is ook niet altijd hetzelfde.

de prikkels van Thea, 71 jaar

In het kort: het verhaal van de 71 jarige Thea hebben we gebruikt om informatie en tips op sensonate.nl te selecteren die aansluiten bij wat ouderen met autisme en een verstandelijke beperking zoals Thea zou kunnen helpen. Je vindt verwijzingen hiernaar terug in dit verhaal.

beeld Thea

Thea is graag met mensen samen

Thea houdt van gezelligheid. Ze wordt vooral heel blij als ze erbij is, is graag onder de mensen. Ze kan zich verbaal uitdrukken, maar is soms lastig te volgen voor haar omgeving. Haar broer komt zo nu en dan op bezoek, haar ouders zijn een paar jaar geleden overleden. Thea woont op een woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking en autisme, samen met 11 andere cliënten. Het team bestaat uit 6 vaste mensen, 4 invalkrachten en steeds wisselende stagiaires.

afwisselend dagprogramma

Ze gaat 5 dagen in de week naar het dagcentrum, waar ze activiteiten onderneemt. Ze is een paar keer gewisseld van instelling. Het activiteiten programma van Thea wordt zo ingericht dat actieve activiteiten afgewisseld worden met rustmomenten. Zodat ze voldoende uitdaging en sociale prikkeling krijgt, maar ook voldoende rust en hersteltijd. De balans hierin vinden is lastig.

Thea zoekt prikkels op, maar die zijn haar ook snel teveel

Thea zoekt continu prikkels op, geluidsprikkels en visuele prikkels. Thea raakt ook snel overprikkeld. Dan kleurt ze rood, steunt met haar hoofd en vertoont signaalgedrag, zoals schreeuwen, gooien en weigeren te doen wat iemand vraagt. Na deze fase komt een herstelfase. Het is niet altijd duidelijk wat Thea nodig heeft om weer tot rust te komen, en dit is ook niet altijd hetzelfde.

‘haar autisme is alom aanwezig’

Thea wil graag alles weten, en zoekt daarbij herhaaldelijke bevestiging. Begeleider: ‘bij Thea is haar autismeproblematiek voortdurend merkbaar, bij de dagbesteding, op de woning, altijd en overal. Thea stelt veel vragen en vraag herhaaldelijk om bevestiging. Ze blijft soms vragen steeds opnieuw stellen. Soms verergert het herhalen van vragen tot een dwingende manier en accepteert ze antwoorden minder. Die lijken niet binnen te komen.

op zoek naar een ‘goed leven’ voor Thea

Het zou Thea kunnen helpen als de mensen om haar heen meer kennis hebben over prikkels en over autisme, maar ook samen met Thea op zoek gaan naar wat een goed leven voor haar zou kunnen inhouden, nu ze ouder wordt. Een begin kan zijn om hier meer over te lezen in de informatieve artikelen op sensonate.nl:

zoeken naar prikkelbalans voor Thea

De begeleiders en familie van Thea kunnen misschien inspiratie en kennis halen uit ervaringen van andere naasten en begeleiders. Deze ervaringskennis is in het onderzoeksproject De Sensatie van een Goed Leven gebundeld.