Het Centrum van Consultatie en Expertise (CCE) ontwikkelde een vragenlijst om de kwaliteit van bestaan in kaart te brengen van mensen die dit zelf niet goed in woorden kunnen vertellen. De vragenlijst is gratis beschikbaar en bedoeld om in te vullen door meerdere zorgprofessionals en andere betrokkenen rond iemand met een meervoudige beperking. Op die manier kun je samen meer inzicht krijgen in iemands kwaliteit van bestaan.

download CCE-vragenlijst ‘kwaliteit van bestaan’

In het kort: de vragenlijst is ontwikkeld door het Centrum voor Consultatie en Expertise.

samen observeren en signaleren

Veel mensen met autisme en een matige of ernstige verstandelijke beperking communiceren vooral via gedrag, en niet of in veel mindere mate via woorden. Dat maakt het lastig om te weten in hoeverre iemand een ‘goed leven’ heeft, oftewel een ‘goede kwaliteit van bestaan.’ Dit moet je dan afleiden uit iemands gedrag en reacties in verschillende omstandigheden. Het vraagt veel van betrokkenen om dit gedrag goed te ‘lezen’. Vaak observeren verschillende betrokkenen verschillende gedragingen, en ook kunnen mensen hetzelfde gedrag op een andere manier ‘lezen’.

Het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) ontwikkelde een vragenlijst om de kwaliteit van bestaan voor deze groep gemakkelijker in kaart te brengen. Deze vragenlijst is vooral bedoeld als een hulpmiddel om het gesprek met elkaar aan te gaan en samen te zoeken naar de interpretaties van signalen. Je kunt de vragenlijst vanuit verschillende perspectieven invullen. De bedoeling is om vervolgens deze perspectieven met elkaar uit te wisselen, en zo te komen tot inzicht in de kwaliteit van bestaan en in dat wat nodig is om die kwaliteit van bestaan te verbeteren. De vragenlijst is ontwikkeld voor de gehandicaptenzorg, maar is breder inzetbaar.

In de vragenlijst is expliciet aandacht voor prikkelverwerking en voor de domeinen voor kwaliteit van bestaan van Schalock. Voor meer uitleg hierover zie dit sensonate-artikel kenmerken van een goed leven.

download CCE-vragenlijst ‘kwaliteit van bestaan’

De vragenlijst ‘kwaliteit van bestaan’ vind je op de website van CCE. Je kunt deze gratis downloaden, net als de bijbehorende handleiding.
In deze animatie kun je zien hoe je de vragenlijst kunt gebruiken: