Emma heeft ernstige meervoudige beperkingen en autisme. Emma is meestal vrolijk. Ze reageert op alles wat ze in haar omgeving opmerkt. Hoewel bewegen haar moeite kost, is ze veel in de weer. Ze houdt van sensorisch materiaal. Het gewone leven vraagt veel energie van haar.

de prikkels van Emma, 8 jaar

In het kort: het verhaal van de achtjarige Emma hebben we gebruikt om informatie en tips op sensonate.nl te selecteren die aansluiten bij wat kinderen met ernstige beperkingen zoals Emma zou kunnen helpen. Je vindt verwijzingen naar deze tips terug in dit verhaal.

Emma houdt van materialen die haar prikkelen

Emma is dol op de zandbak en de waterbak. Ze vindt het ook heerlijk om met schuim te spelen en van materiaal om te kneden of in te knijpen. Daar krijgt ze energie van, het activeert haar en ze wordt er heel vrolijk van.

Ze vindt uitdaging in materialen om aan te voelen en in te kneden. Ontspanning vindt ze in zachte stoffen om aan te voelen. Luisteren naar zachte pianomuziek helpt Emma om tot rust te komen.

Emma communiceert zonder woorden

Emma gaat naar het kinderdagcentrum, het KDC. Ze woont thuis bij haar ouders en oudere zus (12). Emma is slechtziend, maar accepteert geen bril.  Ze kan zich verbaal heel beperkt uitdrukken maar kan wel non-verbaal communiceren, bijvoorbeeld door je aan te kijken of aan te raken.

‘hoe lezen jullie haar gedrag?’

Leerkracht: ‘heel concreet zijn in de communicatie met Emma is belangrijk. Het is ook belangrijk om als leerkracht en ouders hierover met elkaar in gesprek te gaan: hoe leren jullie Emma betekenis geven aan de wereld om haar heen? Wat ervaren jullie met haar, hoe lezen jullie haar reacties?’

lichamelijk ongemak merkbaar in gedrag

Emma is rolstoelgebonden vanwege spasticiteit. Ze kan nog wel een paar stappen lopen. De zelfzorg moet grotendeels van haar worden overgenomen. Het gewone leven vraagt veel energie van haar. Emma heeft regelmatig last van obstipatie en urineweginfecties. Wanneer ze fysiek ergens last van heeft, vertaalt zich dat ook naar haar gedrag.

Ook wanneer ze vermoeid is, komt ze uit zichzelf moeilijk tot rust. Ze wordt dan prikkelbaar en staat dan niet meer open voor begeleiding. Ze heeft gemiddeld 2 driftbuien per dag, het is onduidelijk wanneer die ontstaan.

een goed leven voor Emma in kaart brengen

Het zou Emma kunnen helpen als de mensen om haar heen weten wat voor Emma belangrijk is om een goed leven te ervaren. Op sensonate.nl vind je hulpmiddelen die hierbij kunnen helpen:

zoeken naar prikkelbalans voor Emma

De ouders, begeleiders en leerkrachten van Emma kunnen misschien inspiratie opdoen met de ervaringskennis en tips van andere ouders, begeleiders en leerkrachten van kinderen met autisme.