In dit artikel delen we een aantal tips voor begeleiding. Tips van mensen met autisme. Tips op basis van hun ervaringsverhalen. Over wat zij belangrijk vinden. Het zijn tips van mensen die hier goed over kunnen vertellen. Tips die misschien ook woorden geven aan behoeften van mensen met autisme en een matige of ernstige verstandelijke beperking. Ook als zij daar zelf geen woorden voor hebben.

tips van mensen met autisme

In het kort: de tips in dit artikel zijn gebaseerd op ervaringsverhalen uit het project De Sensatie van een Goed Leven. Die verhalen zijn in programma Atlas.ti geanalyseerd. Uit die analyse komen tips naar voren voor de dagelijkse begeleiding. Tips over zaken die mensen met autisme belangrijk vinden in de begeleiding die zij krijgen.

tips voor dagelijks gebruik

In het onderzoek De Sensatie van een Goed Leven zijn veel ervaringsverhalen verzameld. Die ervaringsverhalen zijn vastgelegd via observatieverslagen, audio-opnamen, tekstbestanden, tekeningen en andere creatieve uitingen zoals fotografie en collages.

Met behulp van het analyse-programma Atlas.ti hebben onderzoekers van het UMCG de ervaringen in thema’s onderverdeeld. Uit die thema’s kwamen een aantal tips van mensen met autisme. Tips over wat zij belangrijk vinden in de begeleiding die ze krijgen. Deze tips staan hieronder op een rij.

wat vinden mensen met autisme belangrijk in de begeleiding die ze krijgen?

Een vaste persoon als begeleider is fijn.
Dat is iemand die je kent, en die jou en jouw verhaal kent.

Dat de mensen die me begeleiden, me accepteren zoals ik ben.
Dat ik niet anders hoef te worden.
En dat mensen mij serieus nemen en de informatie die ik geef ook gebruiken.
Ik wil graag gezien worden, er toe doen

Ik vind het belangrijk dat iemand alleen met mij bezig is in een gesprek.
En niet tegelijk met allerlei andere dingen.
Dat er voldoende tijd is voor een gesprek, dat we niet hoeven haasten.
Dat iemand bereikbaar is en goed luistert.

Ik vind het belangrijk dat begeleiders rekening houden met wat ik wil.
Dat ze als het kan in gesprek gaan met mij en met mij samen afspraken maken.
Dus niet alleen afspraken maken over mij, maar met mij.

Ik vind het belangrijk om duidelijke en makkelijke informatie te krijgen.
Zodat het voor mij duidelijk is.
Ik vind het namelijk moeilijk om informatie goed  te verwerken.
Ik heb moeite om dagelijkse dingen te overzien, houd daar rekening mee.

Ik begrijp mezelf soms ook niet.
Help me daarbij, op een niveau dat ik begrijp.
Misschien kan informatie over autisme en prikkels me helpen.
Ook mindfulness kan me misschien helpen.
of een eigen signaleringsplan.

Dat mensen hun afspraken nakomen vind ik heel belangrijk.
Als dat een keer niet kan, laat me dan op tijd weten wat de nieuwe afspraak wordt.

ervaringsverhalen lezen

“maak gebruik van de informatie over mezelf die ik je geef. Zie mij.

Ervaringsverhalen geven meer inzicht in wat het betekent om autisme en een verstandelijke beperking te hebben. Je vindt op sensonate.nl verhalen en inspiratie voor verschillende leeftijdsgroepen: