In dit artikel staan enkele voorbeelden van therapieën die ingezet kunnen worden bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking die problemen ervaren bij balans en evenwicht en/of het verwerken van bewegingsprikkels.

hulpmiddelen bij evenwicht en beweging

In het kort: de methodes die in dit artikel worden genoemd zijn afkomstig uit het netwerk van onderzoeksproject De Sensatie van een Goed Leven.

omgaan met bewegingsprikkels en evenwicht houden

De methodes in het overzicht in dit artikel zijn deels onderbouwd vanuit wetenschappelijke kennis over prikkelverwerking bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking en er zijn positieve ervaringen mee opgedaan in de praktijk. De hulpmiddelen vragen training om ze te gebruiken, en zijn bedoeld voor gebruik door fysiotherapeuten, ergotherapeuten of SI-specialisten. We beschrijven hieronder voor deze methodes:

  • wat de methode inhoudt;
  • voor welke doelgroep deze geschikt is;
  • door wie te gebruiken;
  • links naar bronnen met meer informatie.

voorbeelden van methodieken die kunnen helpen bij evenwicht en bewegingsprikkels:

Hippotherapie, therapie met paarden, wordt vaak ingezet bij kinderen met autisme. Op grond van positieve praktijkervaringen heeft een onderzoeksteam van de Washington University in st. Louis de effecten gemeten van hippotherapie bij zes kinderen met autisme. Zij volgden twaalf therapiesessies van elk 45 minuten. De wekelijkse sessies werden begeleid door een ergotherapeut of fysiotherapeut. Uit het onderzoek blijkt dat het evenwicht en de balans die de kinderen hadden aanzienlijk verbeterde. Bovendien vonden de ouders van deze kinderen dat zij beter in staat waren om te luisteren, minder koppig of somber werden, meer vertrouwen toonden tijdens activiteiten en vaker speelden en samenwerkten met andere kinderen. Ook kregen ze een beter lichaamsbewustzijn. Het werd voor de kinderen makkelijker om aan het gewone dagelijks leven deel te nemen en met leeftijdsgenootjes om te gaan.

bron: Ajzenman, H.F., John, W., e.a. (2013). Effect of hippotherapy on motor control, adaptive behaviors, and participation in children with autism spectrum disorder: a pilot study. American Journal of Occupational Therapy, 67, 653-663.

In Nederland worden naast hippotherapie ook andere therapieën met paarden aangeboden. Deze therapie valt doorgaans buiten de verzekerde zorg.

De Sherborne bewegingspedagogiek wordt ingezet voor de begeleiding van kinderen met een verstandelijke beperking, waaronder ook kinderen met autisme. De methode beoogt de band tussen ouders en kinderen te versterken tijdens de groei van het kind. In deze therapie wordt uitgegaan van drie soorten relaties. De ‘met-elkaar-relaties’ (kind-therapeut), de ‘tegen-elkaar-relaties’ (kracht van het eigen lichaam) en de ‘samen-relaties’ (afstemmen van zichzelf in relatie met anderen). De therapie lijkt de interactie tussen ouder en kind te kunnen verbeteren (al is de onderzochte groep klein).
Lees meer over het aanbod van de Sherborne therapie in Nederland.