Op sensonate.nl vind je informatie, tips, hulpmiddelen en ervaringen. We hebben echter geen hulplijn die je verder kan helpen bij concrete vragen of problemen. In dit artikel vind je enkele hulplijnen waar je wel terecht kunt, en die je mogelijk verder kunnen helpen.

hulplijnen

In het kort: de in dit artikel genoemde hulplijnen kunnen mogelijk advies en ondersteuning bieden bij hulpvragen die voortvloeien uit de combinatie van autisme, verstandelijke beperking en prikkelverwerkingsproblemen.

prikkels vb en autisme

hulplijnen bij vragen over autisme, verstandelijke beperking en prikkelverwerking:

  • Informatie en advies bij MIND Korrelatie:  www.mindkorrelatie.nl
    Bij MIND Korrelatie kun je terecht voor alle vragen en informatie over psychische problemen, via de website of telefonisch: 0900 – 1450.
  • Consultatie bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE): https://cce.nl/consultatie
    Bij het CCE kun je terecht voor consultatie van een team specialisten, wanneer langdurige, intensieve zorg vastloopt. Zowel zorgprofessionals, cliënten als verwanten kunnen het initiatief innemen om het CCE in te schakelen.
  • Hulp bij zelfmoordpreventie: www.113.nl
    Bel telefoonnummer: 0800 – 0113 of chat via de website, 24/7 bereikbaar.