Monique Thoonsen nam het initiatief voor het Prikkeltijdschrift, een speciale online en offline uitgave over prikkels en over de expertise van specialisten in sensorische informatieverwerking (SI), ook wel Zintuiglijke Prikkelverwerking (ZiP) genoemd.

het prikkeltijdschrift: over het specialisme SI (sensorische informatieverwerking)

In het kort: in het Prikkeltijdschrift lees je de nieuwste wetenschappelijke en praktijkinzichten over Sensorische Informatieverwerking (SI)

Ronddraaiende lichten in veel kleuren

wat SI specialisten voor je kunnen betekenen

Het specialisme van de Sensorische Informatieverwerking (SI) of zintuiglijke prikkelverwerking (ZiP) gaat over antwoorden op vragen als:

  • Hoe verwerken mensen zintuiglijke prikkels, zijn daar overeenkomsten en verschillen in?
  • Kan dit tot bijzonder gedrag leiden?
  • Wat gebeurt er als mensen te weinig of te zwakke prikkels ervaren of juist te veel en te sterke prikkels?

In Nederland zijn er steeds meer SI-specialisten. Dat zijn voornamelijk ergotherapeuten, fysiotherapeuten en logopedisten die zich uitgebreid geschoold hebben op het gebied van zintuiglijke prikkelverwerking. Vaak met een extra specialisatie in een bepaalde doelgroep. SI-specialisten kunnen veel betekenen voor mensen die last hebben van zintuigprikkels. Ook steeds meer (ortho)pedagogen en psychologen zijn geschoold in dit gedachtegoed. Door uitleg en adviezen krijgt het leven van deze mensen, en de betrokkenen, meer kwaliteit.

waarom dit speciale Prikkeltijdschrift?

Monique Thoonsen is pedagoog en expert zintuiglijke prikkelverwerking, eigenaar van 7 Zintuigen. Ze schrijft over waarom zij dit initiatief voor een tijdschrift nam: “bijvoorbeeld ook huisartsen, tandartsen, zorg- en onderwijsprofessionals en ouders ontdekken hoe langer hoe meer de grote invloed die zintuiglijke prikkelverwerking (ZiP) heeft op gedrag. Zij willen graag weten wat er speelt en hoe daarmee om te gaan. We zien dat er steeds meer vraag is naar literatuur en cursussen over zintuiglijke prikkelverwerking. Ook is er met regelmaat interesse in de wetenschappelijke onderbouwing van onze werkwijze. (…) Dit tijdschrift wil bijdragen aan deze informatievragen en mensen inspireren om gedrag dat we als lastig ervaren eens met een ander bril op te bekijken, die van de Zintuiglijke Prikkelverwerking. Ook halen we in dit tijdschrift recente onderzoeken aan om te laten zien welke wetenschappelijke basis ten grondslag ligt aan onze adviezen. Geen fabels, maar feiten dus. Ik ben daarom enorm blij dat de specialisten die ik benaderd heb, belangeloos aan wilden sluiten bij mijn initiatief. Zelfs internationaal bekende onderzoekers als Winnie Dunn en Shelly Lane zijn zo genereus geweest om speciaal voor dit tijdschrift een bijdrage te leveren. “

het tijdschrift lezen

Het volledige tijdschrift is online te vinden op: Prikkeltijdschrift.nl
In het Prikkeltijdschrift staat ook dit artikel over sensonate en De Sensatie van een Goed Leven.