Tim heeft een matig verstandelijke beperking en autisme. Tim komt uit een eenoudergezin, zijn vader is niet in beeld. Hij woont op een woongroep en gaat in het weekend naar huis. Hij volgt speciaal onderwijs. Door wisselingen tussen begeleiders en leerkrachten gedurende de dag is het soms onduidelijk waarom Tim op een bepaalde manier reageert.

de prikkels van Tim, 17 jaar

In het kort: het verhaal van de 17 jarige Tim hebben we gebruikt om informatie en tips op sensonate.nl te selecteren die aansluiten bij wat jongeren met een matig verstandelijke beperking zoals Tim kan helpen. Je vindt verwijzingen naar deze tips terug in dit verhaal.

beeld Tim

Tim wil alleen maar filmpjes en series kijken

Tim woont op een woongroep en gaat in het weekend naar zijn moeder. Zijn vader is niet in beeld. Thuis bij zijn moeder wil Tim alleen op de bank zitten en films of series kijken. Doordeweeks gaat hij naar het voortgezet speciaal onderwijs.

Vaste begeleiders en een vaste dagstructuur helpen om over- of onderprikkeling bij Tim te voorkomen. Maar die vaste gezichten en een vast dagprogramma zijn er niet altijd, en dan raakt Tim snel uit balans.

het gedrag van Tim is soms moeilijk te plaatsen

Door de wisselingen tussen begeleiders en leerkrachten gedurende de dag is het soms onduidelijk waarom Tim op een bepaalde manier reageert. Het is ook niet duidelijk wat het vele beeldscherm kijken voor invloed heeft op Tim. Hij kan erg moe zijn van school, en heeft misschien daarom thuis veel minder puf.

Soms is het lastig om een aanpak te kiezen die aansluit bij wat een jongere zoals Tim nodig heeft. Je kunt daar ook verschillende ideeën over hebben. Het is dan belangrijk om hierover met elkaar in gesprek te blijven.

Moeder: ‘Wordt Tim bijvoorbeeld blij als hij toch mee gaat een ijsje eten? Heeft hij dan juist een zetje nodig om te gaan, of moet je hem laten films kijken en hem zijn rust gunnen? Er zijn geen duidelijke antwoorden op dit soort vragen. Ik weet ook niet goed wat hij door de weeks meemaakt. Hij is vaak heel moe als hij na een week school en woongroep weer thuis komt.’

‘heeft Tim een zetje nodig, of moet je hem met rust laten?’

Tims moeder en zijn begeleiders zitten niet altijd op een lijn. Dit gaat met name over de balans tussen het doorbreken van patronen en het opvolgen van een patroon dat Tim in zijn gedrag heeft ontwikkeld.

De communicatie tussen moeder en begeleiders gaat moeizaam. Daarnaast zijn de leerkrachten ook niet altijd op de hoogte van wat er speelt.

communicatie en afstemming

De moeder van Tim heeft het gevoel dat begeleiders soms niet goed naar haar verhaal luisteren en dat Tim op school overvraagd wordt. Ze zou hierover graag in gesprek gaan met zijn leerkracht en begeleiders, om zo beter te kunnen afstemmen over de begeleiding van Tim thuis, op school en in de woongroep. Ze is op zoek naar hulpmiddelen om de communicatie hierover tussen alle betrokkenen te verbeteren.

zoeken naar prikkelbalans voor Tim

Kennis over prikkelverwerking en autisme zou kunnen helpen om Tims gedrag beter te begrijpen. De moeder, begeleiders en leerkrachten van Tim kunnen daarnaast misschien ook leren van de gebundelde ervaringskennis en tips over wat werkt volgens ouders, begeleiders en leerkrachten.

Op sensonate.nl vind je veel artikelen met uitleg over prikkels en over prikkelverwerking. Daarnaast vind je tips, herkenning, erkenning en troost in ervaringsverhalen. Vaak uit het hart gegrepen, zoals onderstaand gedicht van moeder Barbara, wat zij schreef toen haar kind niet meer thuis kon blijven wonen. Dit had ook over Tim kunnen gaan: