We zijn ons vaak niet bewust van onze eigen prikkelgevoeligheid of spanningsniveau. Voor mensen met autisme en een verstandelijke beperking is het vaak nog lastiger om zelf te signaleren of de spanning oploopt, of dat er juist te weinig prikkeling wordt gevoeld. Er bestaan apps voor ouders en begeleiders die hierbij kunnen helpen. Zij kunnen deze inzetten samen met hun kind of cliënt met autisme en een verstandelijke beperking. Er zijn apps voor verschillende doelgroepen en niveaus.

apps als hulpmiddel voor een betere prikkelbalans

In het kort: in dit artikel vind je voorbeelden van apps die kunnen helpen om prikkelbalans te monitoren en daarop af te stemmen. De apps zijn verzameld door deelnemers uit het netwerk van onderzoeksproject De Sensatie van een Goed Leven.

apps voor verschillende leeftijden en niveaus

De apps die we in dit artikel noemen zijn apps waar professionals uit het netwerk De Sensatie van een Goed Leven positieve ervaringen mee hebben opgedaan. We beschrijven hieronder voor deze apps:

– wat de app meet;

– voor welke doelgroep deze geschikt is;

– door wie te gebruiken;

– gebruikerservaringen (indien beschikbaar);

– links naar bronnen met meer informatie.

Als je op zoek bent naar andere hulpmogelijkheden, kijk dan eens op de overzichtspagina met tools en hulpmiddelen. Deze pagina bevat op dit moment een beperkt aantal hulpmiddelen, hier worden de komende periode diverse nieuwe hulpmiddelen aan toegevoegd:

voorbeelden van apps om in te zetten voor een betere prikkelbalans:

De SignaLEREN app is ontwikkeld voor kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking en emotionele problemen. De app kan geïnstalleerd worden op de smartphone of tablet van het kind, zodat deze altijd bij de hand is.

Het kind kan de app samen met een begeleider of ouder vullen met tips en activiteiten, die fijn zijn om te doen wanneer het zich onrustig voelt. Samen kun je filmpjes, muziek of andere activiteiten toevoegen die het kind kunnen helpen om tot rust te komen. Het signaleringsplan kun je als basis gebruiken bij het inrichten van de app.

Het kind kan de app erbij pakken als het zich niet fijn voelt. De app werkt dan via de volgende stappen:

Stap 1: signaleren (wat doe je, hoe voel je je, wat denk je? Voel je spanning en hoe erg is die?)
Stap 2: activiteit (om zelf te doen of aan een ander te vragen)
Stap 3: evaluatie (voel je je beter?)
Stap 4: als het nog niet beter gaat: stappen 2 en 3 herhalen

De signaLEREN app is ontwikkeld door de Koraalgroep.
De app is ook beschikbaar voor kinderen en jongeren die niet in behandeling zijn bij deze organisatie.
Er zijn licentieprijzen per cliënt per maand.

Meer informatie en een demo van de signaLERENapp op het Kennisplein Gehandicaptenzorg.

De EMB HiSense app is gratis en bedoeld voor iedereen die mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) dagelijks begeleidt.

De app biedt praktische kennis en handvatten voor betere begeleiding. Je leert signalen beter herkennen en lezen, en daardoor beter afstemmen op de behoeften van een kind of volwassene met EMB. Op deze manier krijgt het kind of de volwassene meer eigen regie.

De app bestaat uit drie delen met elk 40 vragen. Elke dag, gedurende 30 dagen, moeten er 4 vragen beantwoord worden door de begeleider of de ouder. Dat kost ongeveer 5 minuten. Via de antwoorden op die vragen wordt de sensitiviteitsscore gevolgd.

Ons Tweede Thuis heeft met de VU praktijkgericht onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de HiSense app. Hieruit blijkt dat mensen na gebruik van de HiSense app inderdaad gevoeliger worden voor kleine signalen van mensen met EMB.

Meer informatie: https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/ernstige-meervoudige-beperking/emb-hi-sense-app-eiv