social share buttons

Wij maken gebruik van social share buttons. Als je deze niet gebruikt, laten ze geen cookie op je computer achter. De social media die je vervolgens gebruikt om te delen (Facebook, Twitter etc.) kunnen ook cookies plaatsen. Daar hebben wij geen invloed op. Voor meer informatie daarover verwijzen wij je naar de betreffende social media.

functionele cookies

De website gebruikt ook functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website en kan de website helpen om goed te functioneren. Bijvoorbeeld om tijdens het bezoek aan deze website te onthouden dat je ingelogd bent.

Sommige cookies zijn noodzakelijk. Omdat de website het anders niet doet. Er zijn ook cookies die handig zijn voor de bezoeker. Bijvoorbeeld omdat hij onthoudt in welke taal u de website wilt lezen. Maar veel cookies worden gebruikt om bij te houden wat u op internet doet. Bijvoorbeeld naar welke pagina’s u hebt gekeken.

cookies weigeren

Als je bezwaar hebt tegen het gebruik van cookies kun je via de instellingen van je browser cookies uitschakelen. Ook zonder het gebruik van cookies kun je gebruik maken van deze site, maar geavanceerde functionaliteit zoals zoekfilters kunnen dan mogelijk niet werken.

Meer informatie over cookies en veilig internetten vind je op de website www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen.

Meer informatie over browserinstellingen voor cookies vind je op de website www.browserchecker.nl.

disclaimer sensonate

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke diensten via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze diensten.

Gebruik van sensonate.nl

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de ontwikkelaars van sensonate.nl zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan sensonate.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Sensonate.nl garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Sensonate.nl wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer sensonate.nl links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door sensonate.nl worden aanbevolen. Sensonate.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Sensonate.nl niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Sensonate.nl is eigendom van de NVA. De NVA behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NVA of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

De NVA behoudt zich het recht voor de op of via sensonate.nl aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.